Nu gesloten08:00 - 20:00
088 - 551 4444
Meestgestelde vragen

De MKB-verzuim-ontzorgverzekering juist nu!

ZakelijkOnderneming
Gepubliceerd op: 23 februari 2023
Leestijd: 4 minuten

Voor ondernemers is het cruciaal om de financiële risico’s te overwegen en te bepalen welke ze zelf kunnen dragen en welke ze willen verzekeren. Het is ook belangrijk om te begrijpen welke kosten, ondanks verzekeringen, kunnen optreden. Speciale aandacht moet worden besteed aan verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s bij het personeel. Door deze risico’s zorgvuldig te analyseren en passende maatregelen te nemen, kunnen ondernemingen strategische beslissingen nemen die de veerkracht en stabiliteit versterken, zelfs in onzekere tijden.

Wettelijke loondoorbetalingsplicht

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om maximaal twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen van zieke werknemers. Vaak is voor het eerste jaar zelfs 100% afgesproken. Meestal is dit risico verzekerd, maar dit is niet altijd het geval. Het is belangrijk dat u hier bewuste keuzes in maakt, omdat de financiële gevolgen van verzuimend personeel fors kunnen zijn. Verzuimende werknemers kosten in de praktijk meer dan alleen het doorbetaalde loon.

Voorkom onverwachte verzuimkosten

Sinds 1 januari 2020 is het voor ondernemers mogelijk om gebruik te maken van een nieuw soort ziekteverzuimverzekering. Deze is doorde Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgeversorganisaties en verzekeraars in een convenant afgesproken: de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Net als bij de traditionele ziekteverzuimverzekering, vangt de MKB verzuim-ontzorgverzekering het financiële werkgeversrisico op van een werknemer die ziek wordt. Maar omdat u als werkgever nog steeds geconfronteerd kan worden met allerlei aanvullende kosten en werkzaamheden, gaat de MKB verzuim-ontzorgverzekering verder in de dienstverlening. U wordt ontzorgd bij de verplichtingen en taken rond de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Kortom: een totaaloplossing rondom het verzuimrisico.

Het uitgangspunt bij het opstellen van een convenant is dat er een transparant en betaalbaar dienstverleningspakket wordt aangeboden, waarbij de werkgevers geholpen worden bij het beperken van het (langdurige) ziekteverzuim. Bovendien moet de verzekering ‘poortwachterproof’ zijn. Dat houdt in dat de werkgever bij het opvolgen van de adviezen niet geconfronteerd wordt met een eventuele loonsanctie vanuit het UWV.

Inhoudelijke afspraken MKB verzuim-ontzorgverzekering

Over de inhoud van de verzekering zijn een aantal afspraken gemaakt. Wij hebben de belangrijkste eisen waaraan de verzekering moet voldoen voor u op een rijtje gezet.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering:

  • zorgt voor optimale ontzorging door een minimum pakket van eisen aan dienstverlening en expertise, met daarin onder andere een casemanager die de regie voert over de re-integratie;
  • is ‘poortwachterproof’;
  • werkt met gecertificeerde professionals;
  • voorkomt onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van ziekteverzuim in het eigen bedrijf;
  • is herkenbaar en vergelijkbaar voor werkgevers.

Waar let ik op als ik gebruik wil maken van de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De meest werkgevers hebben een contract met een arbodienst waarin meestal een opzegtermijn van drie maanden geldt. Als u de handen vrij wenst te houden voor in de toekomst, dan is het belangrijk dat u dit contract bijtijds opzegt. Dit geldt ook voor een eventuele huidige ziekteverzuimverzekering, al dan niet gecombineerd met een gekoppelde arbodienst.

Per wanneer is deze verzekering opzegbaar?
Ons advies is om deze data goed voor uzelf te noteren, zodat de contracten niet stilzwijgend  worden verlengd en uw keuzevrijheid hierdoor onnodig wordt beperkt. Heeft u personeel in dienst maar u heeft nog niets geregeld qua ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening? Dan is het zeker noodzakelijk om gelijk actie te ondernemen. U voldoet dan niet aan de verplichting een basiscontract te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. Bovendien loopt u zelf het financiële risico van de loondoorbetaling van zieke werknemers. Bij het aangaan van een verzekering is een reeds bestaand of te verwachten ziekteverzuim namelijk uitgesloten van de dekking.

SAA Verzekeringen helpt u graag bij het maken van de juiste keuze

Bijna iedere ziekteverzuimverzekeraar biedt het MKB een verzuim-ontzorgverzekering aan. Dit doen zij veelal in een verplichte combinatie met één  of een aantal geselecteerde gecertificeerde arbodienstverleners. Op deze wijze kunnen zij voldoen aan de eisen die in het convenant zijn opgenomen.

Deel artikel

Bel mij voor vrijblijvend advies

Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

Of bel ons op: 088 551 4444

Uw naam*
+40 jaar
100% onafhankelijk
+375.000
klanten gingen u voor
8.3
voor klantvriendelijkheid
12
kantoren in NL