Nu gesloten08:00 - 20:00
088 - 551 4444
Meestgestelde vragen

Vrijkomende lijfrente, vrijkomend pensioen.

ParticulierPersonen
Gepubliceerd op: 01 december 2023
Leestijd: 6 minuten

Heeft u aanvullend pensioen opgebouwd en komt uw lijfrente vrij? Wat nu? U staat voor de keuze wat u ermee wilt doen. U kunt uw lijfrente laten uitkeren als u graag een uitkering wilt, maar als u deze nog niet nodig heeft kunt u het geld ook nog vastzetten.

Expirerend lijfkapitaal: Oud en nieuw regime

Oud regime

Wanneer heeft u een oud regime lijfrenteverzekering?

 • De ingangsdatum van uw premiecontract ligt voor 16 oktober 1990;
 • Het koopsomcontract is gesloten voor 1 januari 1992.

 

Alle polissen met een latere ingangsdatum vallen onder het fiscaal nieuw regime. Let op: Indien u een oud-regime polis heeft verlengd conform de fiscale eisen, blijft het contract vallen onder het oude regime. Stamrechtovereenkomsten vormen hier een uitzondering op.

 

Welke mogelijkheden heeft u met een lijfrenteverzekeringen onder het oude regime?

 • U kunt een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen op één of twee levens;
 • U kunt schenken, bijvoorbeeld aan uw kinderen;
 • U kunt uw kapitaal geheel of gedeeltelijk laten uitkeren in contanten;
 • U kunt uw kapitaal laten staan (mits fiscaal toegestaan) en de uitkering uitstellen.

Nieuw regime

Welke mogelijkheden heeft u met een lijfrenteverzekeringen onder het nieuwe regime?

 • U kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen: deze mag lopen vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar dat u AOW gaat ontvangen. De maximale ingangsdatum van een tijdelijke oudedagslijfrente is 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt;
 • U kunt een levenslange of tijdelijke oudedagslijfrente aankopen, de minimale uitkeringsduur is 5 jaar;
 • U kunt een overbruggingslijfrente met het gespaarde lijfrentekapitaal tot 31 december 2005 aankopen. Deze dient te lopen tot het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar waarin u AOW gaat ontvangen;
 • U kunt uw kapitaal nog laten staan en de uitkering uitstellen.

Expirerend Lijfrentekapitaal: Banksparen

Met ingang van 2008 is het ook mogelijk geworden om een lijfrentetegoed op te bouwen via een bankspaarrekening. Ook kan het opgebouwde lijfrentetegoed worden uitgekeerd via een bankrekening.

Bancaire lijfrente

 • Oudedagslijfrente: Ingangsdatum uiterlijk 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt. Looptijd tenminste 20 jaar + 65 jaar -/- leeftijd bij ingang. Maximale uitkering onbeperkt;
 • Tijdelijke Oudedagslijfrente: Ingangsdatum niet eerder dan in het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt en niet later dan 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt. Looptijd minimaal 5 jaar. Maximale uitkering is € 26.463,- per jaar;
 • Nabestaandenlijfrente: Ingangsdatum direct na overlijden, tenzij uw partner en/of kinderen een ANW-uitkering ontvangen. Looptijd ten minste 5 of 20 jaar (afhankelijk van de bloed- of aanverwantschap van de gerechtigde met de overledene). Maximale uitkering onbeperkt.

Expirerend Lijfrentekapitaal: Regeling afkoop kleine lijfrentes

Wat houdt de regeling in?

In het belastingplan 2009 is de mogelijkheid opgenomen tot afkoop kleine lijfrente zonder boete (revisierente). De waarde (in het economisch verkeer) van de lijfrente mag niet hoger zijn dan € 5.364. Deze afkoop kleine lijfrente wordt gezien als een periodieke uitkering en is belast volgens het tarief van box 1.

De verzekeraar zal alvast loonbelasting inhouden als voorheffing op de inkomstenbelasting. Sinds 2010 houdt de verzekeraar standaard 49,5% loonheffing in. Als dat teveel is voor de afkoop van uw kleine lijfrente dan corrigeert u dat via uw aangifte inkomstenbelasting. Om alvast een rem te zetten op een creatieve benadering van de afkoop kleine lijfrentes worden meerdere lijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten bij 1 aanbieder gezien als een eenheid.

Hoe kan ik mijn lijfrente of pensioen laten uitkeren?

Direct ingaande lijfrenteverzekering (DIL)

De direct ingaande lijfrenteverzekering is zowel geschikt voor het besteden van kapitaal wat opgebouwd is middels een lijfrenteverzekering als voor het besteden van kapitaal opgebouwd in een bancaire lijfrente (zie voor meer informatie over de opbouwende fase het onderdeel “Vermogen Opbouwen” op onze website).

 

Kenmerken

De direct ingaande lijfrenteverzekering is een levensverzekering en valt onder de categorie direct ingaande lijfrentes (DIL). De uitkeringen zijn onderdeel van het zogenaamde derde pijlerpensioen.

 

Doeleinden

 • Een aanvulling op de Pensioen- en AOW-uitkering;
 • Veelal gebruikt wanneer de Uitkerende lijfrentebankspaarrekening niet de meest gewenste en passende oplossing biedt bijvoorbeeld door bepaalde fiscaliteiten of wensen.

 

Mogelijkheden

 • Een levenslange uitkering (oudedagslijfrente) op één of twee levens;
 • De maximale uitkeringsduur is tot het overlijden van de verzekerde
 • Een tijdelijke uitkering (oudedagslijfrente);
 • De vroegste ingangsdatum is het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar dat u AOW gaat ontvangen;
 • De uiterlijke ingangsdatum is 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt;
 • De minimale uitkeringsduur is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde;
 • Een tijdelijke uitkering (overbruggingslijfrente) met het tot 31 december 2005 gespaarde lijfrentekapitaal. De maximale uitkeringsduur is tot het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar waarin u AOW gaat ontvangen.

Uitkerende bancaire lijfrente

De uitkerende bancaire lijfrente is zowel geschikt voor het besteden van kapitaal opgebouwd middels een lijfrenteverzekering als voor het besteden van kapitaal opgebouwd in een bancaire lijfrente (zie voor meer informatie over de opbouwende fase het onderdeel “Vermogen Opbouwen” op onze website).

 

Kenmerken

De uitkerende bancaire lijfrente is een bankspaarproduct en valt onder de categorie direct ingaande lijfrentes (DIL). De uitkeringen zijn onderdeel van het zogenaamde derde pijlerpensioen.

 

Doeleinden

 • Een aanvulling op de Pensioen- en AOW-uitkering;
 • Veelal gebruikt als “goedkoper” alternatief voor de direct ingaande lijfrenteverzekering mits de eisen, wensen en doelstellingen dit toelaten.

 

Mogelijkheden

Ingangsdatum niet eerder dan in het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt en niet later dan 5 jaar na het jaar dat u AOW ontvangt.
Looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar (+ 65 jaar -/- leeftijd bij ingang).
Maximale hoogte van de uitkering is € 26.463,- per jaar (bij een kortere looptijd dan 20 jaar).
Maximale hoogte van de uitkering is onbeperkt (bij een looptijd van 20 jaar).

Direct ingaande pensioenverzekering

De direct ingaande pensioenverzekering is de enige mogelijkheid om tijdens een loondienstverband opgebouwd pensioenkapitaal (vallend onder de Pensioen en Spaarfondsen Wet of de Pensioen Wet) te besteden. Opgebouwd pensioenkapitaal mag dus niet zoals lijfrentekapitaal worden uitgekeerd in een bancair product.

 

Kenmerken

Een direct ingaande pensioenverzekering is een levensverzekering en valt onder de categorie direct ingaande pensioenen (DIP). De uitkeringen zijn onderdeel van het zogenaamde tweede pijlerpensioen.

 

Doeleinden

 • Een aanvulling op de AOW-uitkering
 • Het besteden van het tijdens het loondienstverband opgebouwde pensioenkapitaal.

 

Mogelijkheden

 • Een levenslange uitkering (ouderdomspensioen)
 • Een hoog/laag pensioen
 • Uitruil partnerpensioen
 • Pensioenknip

Vermogen afbouwen

Na een (lange) periode van vermogen opbouwen vangt in bepaalde situaties (o.a. bij pensioen- en lijfrentevoorzieningen) de volgende fase aan: het vermogen afbouwen. Bij pensioen en lijfrente dient dit fiscaal en wettelijk gezien “periodiek” te gebeuren.

Alhoewel er bij het opstarten van de vermogensopbouw altijd uitgebreid wordt stilgestaan bij de meest ideale datum waarop het opgebouwde kapitaal tot uitkering dient te komen kan er gedurende de looptijd veel zijn gewijzigd in de wet- en regelgeving danwel in uw persoonlijke en/of financiële positie.

Hierdoor is het niet altijd wenselijk om op de datum dat het lijfrentekapitaal beschikbaar komt (expiratiedatum of beoogde einddatum) een uitkering aan te kopen. Er dient op dat moment goed bekeken te worden wat de mogelijkheden zijn en welke optie het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Deel artikel

Bel mij voor vrijblijvend advies

Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

Of bel ons op: 088 551 4444

Uw naam*
+40 jaar
100% onafhankelijk
+375.000
klanten gingen u voor
8.3
voor klantvriendelijkheid
12
kantoren in NL