Nu gesloten08:30 - 16:00
088 - 551 4444
Meestgestelde vragen

Betalingen en facturen

Het kan gebeuren dat u een keer onvoldoende saldo op uw rekening heeft, waardoor de incasso mislukt. Heeft u problemen met het (op tijd) betalen van uw premie? Neem dan contact met ons op.

Betalingsherinnering

Als u een betalingsachterstand heeft, sturen wij u een betalingsherinnering om te voorkomen dat de verzekeraar de dekking opschort of zelfs uw polis beëindigt. Betaal deze dan zo snel mogelijk om ervoor te zorgen dat u verzekerd blijft in geval van schades. Blijft een betaling onverhoopt uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs de polis beëindigen. Dit heeft gevolgen voor (lopende) schades. Daarnaast brengen wij extra administratiekosten in rekening, dit kan resulteren tot een aanvullend bedrag van in totaal € 15,00.

Wanneer wij het totale openstaande bedrag na het versturen van de laatste herinnering niet hebben ontvangen, zullen wij de vordering overdragen aan het incassobureau Cannock Incasso Rotterdam. In dat geval wordt de vordering verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 48,40 inclusief BTW, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?

Dit is natuurlijk iets wat we willen voorkomen. Zorg er daarom voor dat het totale openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de eerste herinnering bij ons binnen is. In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken en kan de verzekeraar u nog dekking bieden. Heeft u niet op tijd betaald? Dan wordt er mogelijk conform uw polisvoorwaarden geen dekking meer verleend voor onvoorziene schade(s) die daarna ontstaan.

Andere gevolgen

Motorrijtuigverzekering 
Als het om een motorrijtuigverzekering gaat, zijn wij ook genoodzaakt uw kenteken af te melden bij de Dienst voor het Wegverkeer (RDW). Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar en riskeert u een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

 

Interne Verwijzingsregister (IVR)
Als wij uw achterstallige premie na meerdere herinneringen niet hebben ontvangen, kan dit leiden tot het beëindigen van uw polis(sen). Dit heeft als gevolg dat u niet verzekerd bent en wij mogelijk een registratie in ons IVR opnemen. Hierdoor kunt u in de toekomst moelijker een verzekering afsluiten bij ons.

 

Inlichten van de hypotheekverstrekker/leasemaatschappij en/of opdrachtgever
Wij zijn verplicht (indien van toepassing) uw hypotheekverstrekker of leasemaatschappij te informeren over de betalingsachterstand. Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om ook uw opdrachtgever (indien van toepassing)  in te lichten over de betalingsachterstand.

Automatisch incasso

+40 jaar
100% onafhankelijk
+375.000
klanten gingen u voor
8.3
voor klantvriendelijkheid
12
kantoren in NL