Nu gesloten08:30 - 16:00
088 - 551 4444
Meestgestelde vragen

Fraudebeleid

Omdat vertrouwen essentieel is bij het bieden van zekerheid, is dit één van de uitgangspunten van SAA Assuradeuren B.V. Uit verschillende onderzoeken komt alleen naar voren dat dit vertrouwen door een kleine groep wordt misbruikt door fraude te plegen. Gelukkig is er een grote groep die dit vertrouwen niet misbruikt.

Wat verstaan wij onder fraude?

Fraude is een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. In de wereld van SAA Assuradeuren is fraude het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde om een prestatie te krijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

Wanneer fraude niet wordt opgemerkt, leidt dit tot een hogere schadelast. Dit kan weer leiden tot premieverhogingen of andere aanpassingen in verzekeringsproducten, die alle verzekerden raken en niet enkel degenen die fraude plegen. Om deze reden proberen wij actief fraude op te sporen. Hoe wij dit doen?

 • Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden beschikken over onderzoeksindicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes te kunnen
  detecteren.
 • Verzekeringsmaatschappijen werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een markt breed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij fraude?

Zodra wij fraude vermoeden bij de aanvraag van een verzekering of bij een schade, dan nemen wij direct contact op met de verzekeraar en dragen ons dossier aan hen over. Zij zullen de kwestie verder beoordelen en bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn. Welke stappen kunnen worden ondernomen?

 • De schade wordt niet vergoed of -als deze al betaald is- teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering en onze dienstverlening. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die in onze volmacht zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeringsmaatschappij plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • De fraude wordt gemeld bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeringsmaatschappijen in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen “PIFI”. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.

Terugvorderen van kosten bij fraude

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-. Een aantal verzekeringsmaatschappijen maakt gebruik van de dienstverlening SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) om dit bedrag te verhalen.Bovenop het standaard bedrag van € 532,-, kan SODA namens de verzekeringsmaatschappij ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen vanaf 15 december 2019 als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. € 101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vindt u terug op www.so-da.nl.

U bent bij ons goed verzekerd

U ondervindt voordeel van het opsporen van fraude. Wij versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau. Ook om te voorkomen dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van anderen, doen wij aan fraudebestrijding.

+40 jaar
100% onafhankelijk
+375.000
klanten gingen u voor
8.3
voor klantvriendelijkheid
12
kantoren in NL