Nu gesloten08:00 - 20:00
088 - 551 4444
Meestgestelde vragen

Actieve provisietransparantie vanaf 1 juli 2024

Adviseur
Banner
Gepubliceerd op: 24 mei 2024
Leestijd: 3 minuten

Actieve provisietransparantie vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 moeten adviseurs en bemiddelaars in particuliere schadeverzekeringen actief zijn over de hoogte van de door de verzekeraars betaalde provisie. In het onderstaande zal kort worden ingegaan op het besluit dat hieraan ten grondslag ligt en wat jullie kunnen verwachten.

Besluit actieve transparantie

De consumenten moeten op basis van dit besluit van de adviseur/bemiddelaar tijdig een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de provisie te zien krijgen in euro’s en niet in percentages. Deze verplichtingen gelden alleen voor nieuwe particuliere producten (afgesloten vanaf 1 juli 2024) en niet voor aanpassingen of verhogingen van bestaande particuliere verzekeringsovereenkomsten.

Als tijdens het advies- en bemiddelingstraject een significante wijziging optreedt, moet de adviseur of bemiddelaar de consument op de hoogte stellen van de provisie. Dit geldt dus ook voor de bestaande particuliere verzekeringsovereenkomsten (die dus vóór 1 juli 2024 zijn afgesloten). De vraag is wat concreet wordt bedoeld met ‘significant’. De brancheorganisatie Adfiz heeft hier kort uitleg over gegeven, maar mogelijkerwijs wordt dit naderhand verduidelijkt.

Doel van het besluit

Dit besluit is ingevoerd om de transparantie in de financiële sector te vergroten en consumenten beter in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen over financiële producten. De kans is groot dat consumenten vragen gaan stellen over de dienstverlening van de adviseur/bemiddelaar. Dit betekent dat er ook uitgelegd dient te worden aan de consument wat de meerwaarde van jullie diensten zijn.

Op welk moment informatie over provisie delen?

Het is van belang dat de informatie (provisie) zo vroeg mogelijk de consument bereikt. Vermelding op de polis komt te laat en is daarom geen oplossing. Deze informatie moet uiterlijk worden verstrekt voordat de bemiddelaar zijn werkzaamheden heeft afgerond of de adviseur zijn advies heeft gegeven. De provisie is lastig om in te schatten. Provisie is namelijk vaak afhankelijk van de premie en de premie is weer afhankelijk van het verzekerde risico, de gekozen verzekering en dekking.

Hoe kom je aan de provisie?

De wetgever heeft het over een ‘fijnmazig gemiddelde’. Dit zijn gemiddelde provisies voor vergelijkbare producten met vergelijkbare risicodekkingen. Adfiz laat een rekenbox ontwikkelen waarin het ‘fijnmazig gemiddelde’ kan worden bepaald, zodat deze in een vroeg stadium kan worden gecommuniceerd richting de consument. Wij houden de ontwikkeling van deze rekenbox in de gaten. Ook kijken wij naar de verzekeraars en de markt hoe met dit besluit in de praktijk zal worden omgegaan.

Particuliere markt

De regelgeving inzake actieve provisietransparantie wordt overigens niet doorgetrokken naar de zakelijke markt. Voor zakelijke klanten blijft de passieve provisietransparantie gelden. Dit kan uiteraard in de toekomst veranderen.

Vervolgstappen
Wij zullen de ontwikkelingen omtrent dit besluit in de gaten houden en vervolgens een beleid voor SAA opstellen. SAA is ook in overleg met Adfiz verzekeringen en software leveranciers geweest. De informatie die hieruit volgt zal o.a. meegenomen worden voor het opstellen van dit beleid. Na het opstellen van dit interne beleid voor SAA, zouden wij u, voor wat betreft de implementatie van dit besluit, kunnen assisteren.

Mocht u vragen hebben over dit besluit dan wel suggesties hebben, dan kunt u deze mailen naar legal@saa.nl.

Afdeling Compliance-legal

Deel artikel

Bel mij voor vrijblijvend advies

Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

Of bel ons op: 088 551 4444

Uw naam*
+40 jaar
100% onafhankelijk
+375.000
klanten gingen u voor
8.3
voor klantvriendelijkheid
12
kantoren in NL