Nu gesloten08:30 - 16:00
088 - 551 4444
Meestgestelde vragen

Bel mij voor vrijblijvend advies

Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

Of bel ons op: 088 551 4444

Uw naam*

Schade-expert

Wat gebeurt er als wij een schade-expert of herstelbedrijf inschakelen?

De expert

Als u schade heeft, dan schakelen wij in veel gevallen een expert voor u in. De expert bepaalt de omvang van de schade. Hij of zij schakelt herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven in, informeert u over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en bespreekt preventieve maatregelen.
De expert kan een expert zijn van uw verzekeraar, of van een extern expertisebureau. Dit laten wij weten op het moment dat wij aan u bevestigen dat we een expert inschakelen.

Onafhankelijkheid

De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties. Deze kunt u lezen op www.verzekeraars.nl.
Dit betekent dat een expert objectief de schade vaststelt. Experts worden betaald voor hun werkzaamheden, maar zij ontvangen geen beloning om de uitkomst,
bijvoorbeeld de hoogte van de schade, te beïnvloeden. Dit geldt ook voor experts in dienst van verzekeraars.
Daarnaast moet een expert de gedragsregels van het NIVRE naleven; daarvoor moet hij of zij zich kunnen verantwoorden.

Zelf een expert kiezen?

Wilt u naast de expert die wij hebben ingeschakeld ook gebruikmaken van een eigen expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Deze wordt ook wel een “contra-expert” genoemd.
De contra-expert moet een deskundige zijn die in staat is een kwalitatief goede contra-expertise uit te voeren. Bijvoorbeeld een deskundige die verbonden is aan NIVRE of een vergelijkbaar instituut. De kwaliteitseisen die aan de contra-expert verbonden zijn, waarborgen de deskundigheid van de contraexpert en dat is vooral in uw belang. Uw eigen expert benoemt met de door ons ingeschakelde expert vooraf een derde expert. Deze derde expert bepaalt wat de schade is, als uw en de door ons ingeschakelde expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van het schadebedrag.

De redelijke kosten van alle experts betalen wij, behalve kosten die niet met de schadevaststelling te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn.
Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Wij betalen de kosten van uw expert alleen als de schade zelf verzekerd is. Uw verzekeringsadviseur kan u hierbij helpen.
Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur.

De onderzoeker

Naast het vaststellen van de schade is het nodig om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen. Soms schakelen wij daar een onderzoeker voor in. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. U kunt de gedragsregels en protocollen lezen op www.verzekeraars.nl.
Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kunt u daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Uw verzekeringsadviseur kan u hierover informeren. Deze kosten zijn in dat geval voor uw eigen rekening.

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Als u schade heeft en wij laten uw schade herstellen, dan geven wij een herstelbedrijf namens u de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. Wij overleggen altijd met u voordat we een herstelbedrijf inschakelen.
Wij betalen de kosten van het herstelbedrijf. Misschien wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat u dan van tevoren weten hoeveel dat kost. U betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden.
Vaak vragen herstelbedrijven u een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd, of heeft u een eigen risico? Dan moet u een deel van de schade zelf betalen.
Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de expert.

U blijft de opdrachtgever

De expert regelt het herstelbedrijf voor u, maar u blijft formeel de opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of btw verrekening geldt, dan krijgt u daarvan de nota.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Of bent u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Bespreek uw klacht dan met uw verzekeringsadviseur. Die bekijkt met ons of er een oplossing kan worden gevonden.
Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht door ons interne klachtenbureau? Dan kunt u naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (KiFiD). Het KIFID behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Lees ook de voorwaarden

Wilt u precies weten waarvoor u bent verzekerd? Lees dan de voorwaarden
en de clausules op uw polisblad. Uw verzekeringsadviseur of onze expert kan
u hierop een toelichting geven. U vindt onze voorwaarden op www.saa.nl/voorwaarden.

+40 jaar
100% onafhankelijk
+375.000
klanten gingen u voor
8.3
voor klantvriendelijkheid
12
kantoren in NL